Plantgezondheid

Binnen het publiek belang Plantgezondheid houdt de NVWA toezicht op de hele plantaardige productieketen en de groene ruimte. We richten ons daarbij op preventie en bestrijding van schadelijke plantenziekten en -plagen en het afgeven van fytosanitaire garanties (plantgezondheidsgaranties) bij de export van planten. Het doel hiervan is bescherming van de natuur, een sterke en gezonde productie en handel van plantaardige producten in Nederland, en voedselzekerheid in Nederland en Europa.

Diagrammen plantgezondheid

De NVWA fungeert hierbij als National Plant Protection Organisation (NPPO) met nationale en internationale verantwoordelijkheid. Ook zijn we verantwoordelijk voor de aansturing van en het toezicht op de taken van de plantaardige keuringsdiensten en hun laboratoria. De NVWA besteedde in 2021 in totaal 12% van haar capaciteit aan dit publieke belang.

De NVWA geeft jaarlijks 500.000 exportcertificaten af en houdt fytosanitair toezicht op 700.000 importzendingen. Door het afgeven van exportcertificaten en het controleren van importzendingen dragen we bij aan:

de voedselzekerheid (inclusief de behoefte aan sierteeltproducten) in Nederland en Europa - meer dan 50% van de import van plantaardige producten in Europa verloopt via Nederland;

  • sterke teeltsectoren;
  • de handel en markttoegang van het Nederlandse bedrijfsleven.

Ons verhaal

"Planten, bloemen, groenten en fruit moeten opeens gekeurd en gezond verklaard worden. Het zorgt in één klap voor een verdubbeling van het aantal certificaten dat we als NVWA jaarlijks uitgeven." Lees het hele verhaal

Zo hielden wij in 2021 toezicht op plantgezondheid

In 2021 werd ons werk gedomineerd door het implementeren van verplichtingen uit de Europese regelgeving en de implementatie van wijzigingen als gevolg van Brexit. Daarnaast vergde een aantal uitbraken van quarantaine-organismen – zoals ToBRFV in tomaat, wratziekte in aardappel, niet-Europese scolytinae, Eotetranychus lewisii en Apriona bij diverse sierteeltgewassen – veel inzet. Vanwege capaciteitsgebrek, achterstallig onderhoud en de genoemde uitbraken konden we niet al onze doelstellingen behalen. Gedurende het jaar hebben we onze doelstellingen daarom naar een realistisch niveau bijgesteld.

Toezichtintensiteit

De NVWA kan niet alle bedrijven in Nederland controleren. Daarom nemen we risicogerichte en kennisgedreven steekproeven. Voor de doelgroepen handel en teel was de toezichtintensiteit in 2021 als volgt. In 2021 is voor plantgezondheid de doelgroep anders ingedeeld dan 2020 en daarom zijn ze niet met elkaar te vergelijken. De datakwaliteit van de door ons gebruikte KPI’s wordt geduid in hoe wij werken.

doelgroep toezichtintensiteit 2021
Handel 3%
Teelt 2%

Onze resultaten

In ons jaarplan voor 2021 hebben we voor het totale publieke belang Plantgezondheid doelstellingen geformuleerd. Hieronder leest u per doelstelling in hoeverre we die in het afgelopen jaar hebben behaald, waarbij groen voor een volledig behaald resultaat staat en oranje voor een resultaat dat gedeeltelijk is behaald.