Tabaks- en alcoholontmoediging

Roken en problematisch alcoholgebruik leiden tot grote schade voor de gezondheid en de maatschappij. Daarom willen we een rookvrije generatie verwezenlijken en problematisch alcoholgebruik voor 2040 flink terugdringen. Dit staat in het Nationaal Preventieakkoord. De NVWA draagt hieraan bij door toezicht te houden op de naleving van de Tabaks- en rookwarenwet en onderdelen van de Alcoholwet. Ook het toezicht in het kader van het experiment ‘gesloten coffeeshopketen’ valt binnen dit publieke belang.

Diagrammen tabak- en alcoholontmoediging

De NVWA besteedde in 2021 in totaal 2% van haar capaciteit aan dit publieke belang.

Tabaks- en alcoholontmoediging is voor de NVWA een relatief klein publiek belang, maar wel een met veel maatschappelijke impact: roken en alcoholgebruik veroorzaken grote gezondheidsrisico's. Op dit gebied zijn er veel wetswijzigingen geweest en nieuwe toezichtstaken bij de NVWA belegd. Dit nieuwe werk bepaalde grotendeels de prioriteiten binnen dit publieke belang. In 2021 richtten we ons met name op het terugdringen van:

  • de beschikbaarheid, zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van tabaksproducten en dampwaren;
  • de blootstelling aan tabaksrook in openbare ruimtes en op werkplekken;
  • overmatig alcoholgebruik en de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren.

Ons verhaal

De Alcoholwet is sinds juli 2021 van kracht. "Sindsdien mag de detailhandel – dus supermarkten, slijterijen, avondwinkels – niet meer dan 25% korting op alcohol geven, of die suggestie wekken" Lees het hele verhaal

Zo hielden wij in 2021 toezicht op tabaks- en alcoholontmoediging

De NVWA implementeerde in 2021 diverse wetswijzigingen op het terrein van tabak, zoals:

  • het uitstalverbod bij tabaksverkooppunten;
  • het rookverbod op schoolpleinen;
  • het verbod op rookruimten in openbare en publieke gebouwen;
  • de neutrale verpakkingen voor sigaretten en shag.

Daarnaast kregen we in 2021 een nieuwe toezichtstaak voor de Alcoholwet: de online verkoop van en online prijsacties voor alcohol. Tot slot hebben we in 2021 het toezicht in het kader van het experiment 'gesloten coffeeshopketen' verder voorbereid. Naar verwachting start dit toezicht in 2022.

Toezichtintensiteit tabak

In totaal bestaat de doelgroep voor Tabak uit ongeveer 900.000 locaties. Het zijn er zo veel doordat bij nagenoeg alle bedrijven een rookverbod geldt. Wij kunnen niet al deze bedrijven controleren. Onze 'toezichtintensiteit' (het percentrage bedrijven dat we inspecteren) was in 2021 minder dan 1%. De datakwaliteit van de door ons gebruikte KPI's wordt geduid in hoe wij werken.

domein

toezichtintensiteit 2020

toezichtintensiteit 2021

Tabak 1% 1%

Onze resultaten

In ons jaarplan voor 2021 hebben we voor het totale publieke belang Tabaks- en alcoholontmoediging doelstellingen geformuleerd. Hieronder leest u per doelstelling in hoeverre we die in het afgelopen jaar hebben behaald, waarbij groen voor een volledig behaald resultaat staat.