NVWA Staat van productveiligheid: overgrote deel consumentenproducten is veilig

Het overgrote deel van de non-food consumentenproducten kan veilig worden gebruikt. Het stelsel van wet- en regelgeving, normering, voorlichting en toezicht dat dit moet borgen, functioneert naar behoren. Dit stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als toezichthouder in staat om het toezicht te richten op de meest risicovolle producten.

Maar het feit dat steeds meer producten via buitenlandse webshops worden verkocht, bemoeilijkt het toezicht wel. Veel van die internetaankopen van buiten Europa gaan immers voorbij aan alle controles en belanden rechtstreeks bij de consument. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de Staat van productveiligheid, waarin de NVWA laat zien hoe het is gesteld met de veiligheid van consumentenproducten op de Nederlandse markt.

Folder de Staat van productveiligheid

Onveilige producten

Consumenten komen dagelijks in aanraking met allerlei non-food consumentenproducten: denk aan elektrische apparaten, cosmetica, schoonmaakmiddelen, speeltoestellen. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van deze producten. Vanuit de overheid heeft de NVWA de taak om te controleren of de producten ook echt veilig zijn. Uit de Staat van productveiligheid blijkt dat consumenten het overgrote deel van deze consumentenproducten veilig kunnen gebruiken. Maar toch komen er, ondanks inspanningen van het bedrijfsleven, overheid en consumenten, ook onveilige consumentenproducten op de Nederlandse markt. Een voorbeeld zijn de USB-laders, waarvan uit NVWA-onderzoek onlangs bleek dat 59% niet deugde.

Het beeld van welke productgroepen letsels kunnen opleveren en waar het risico op overige (gezondheids-)schade het grootst is, vormt de NVWA aan de hand van een aantal indicatoren als aantallen binnengekomen meldingen van consumenten en bedrijven, inspecties, letselregistraties, eigen laboratoriumonderzoek, et cetera.

Nieuwe ontwikkelingen

De NVWA probeert in haar toezichthoudende rol zo goed mogelijk in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door bij onderzoeken aandacht te besteden aan goedkope producten en producten die verkocht worden via buitenlandse webshops. Door voorlichting, publiekswaarschuwingen over onveilige producten en inspectieresultaten te publiceren op de eigen website is de NVWA consumenten behulpzaam bij het kiezen van een veilig product.

De Staat van…..

De Staat van productveiligheid beschrijft wat het thema productveiligheid voor de NVWA als toezichthouder inhoudt, welke partijen verantwoordelijk zijn voor het produceren, verhandelen en het gebruik van veilige consumentenproducten en welke risico’s er zijn op het gebied van consumentenproducten. De Staat van productveiligheid is de eerste in een reeks die de NVWA de komende jaren zal uitbrengen. Doel is om te beschrijven hoe het is gesteld met de borging van de verschillende publieke belangen waarop de NVWA toezicht houdt: productveiligheid, voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en natuur.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.