Onze verhalen

Werken bij de NVWA betekent voor ons gaan én staan voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Op deze pagina vertellen NVWA'ers wat zij daaraan doen. Wat hen bindt? Hun hart voor de publieke belangen waar de NVWA voor staat en waar zij zich elke dag met grote betrokkenheid en professionaliteit voor inzetten.

Karin Janssens
Beeld: ©NVWA

Een voltreffer voor volksgezondheid

Karin Janssens, medewerker advisering bij de divisie Juridische zaken van de NVWA: "Soms heb je in mijn werk van die zaken die heel spannend zijn, omdat ze maatschappelijk gezien een enorme impact kunnen hebben. Zo'n zaak had ik in 2018. Het ging in eerste instantie om de vraag of er in Amsterdam Arena wel of niet een wettelijk rookverbod zou moeten gelden."

Lees het verhaal van Karin

Loes den Nijs
Beeld: ©NVWA

Slimme oplossingen in praktijk brengen? Combineer verschillende perspectieven!

Loes den Nijs, wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve planten en Plantgezondheid van de NVWA ging zich 20 jaar geleden onder andere met aardappel-cysteaaltjes bezig houden. Loes: "Voor een pootgoed producerend land als Nederland is de aardappel een super belangrijk gewas. Het materiaal van de aardappelplanten moet goed schoon zijn en vrij van ziekten en plagen, zodat het in andere landen veilig kan worden gebruikt. Aardappelcysteaaltjes leven in de bodem en kunnen de wortels van aardappelplanten beschadigen, de groei vertragen en daarmee de opbrengsten van de aardappelteelt sterk verminderen."

Lees het verhaal van Loes

Gabi Mainer Albiac
Beeld: ©NVWA

Wat foute pinda's kunnen betekenen voor voedselveiligheid

Gabi Mainer Albiac, senior inspecteur bij de afdeling Industrie van de NVWA: "Wij kregen het verzoek om geïmporteerde partijen pinda's te traceren vanuit een opslaglocatie in het havengebied Rotterdam. Een bekend bedrijf dat de partijen had willen importeren, had daarvan afgezien, nadat via analyse was gebleken dat er sprake was van een te hoog gehalte van het kankerverwekkende aflatoxine. En, dat dit bedrijf dit niet bij de NVWA had gemeld."

Lees het verhaal van Gabi

Jan Homma
Beeld: ©NVWA

DNP, een voedingssupplement met een explosief karakter

In 2017 kreeg Jan Homma, senior controleur bij de afdeling Industrie van de NVWA, een belletje van een collega bij de Douane. Die vertelde hem over een zending met 4 kilo Dinitrophenol in ruwe vorm. Jan; "Die stof is heel erg giftig. Het gebruik ervan is zo gevaarlijk dat je van 1 gram al doodgaat. Je gaat er dus niet vanuit dat dat in Nederland terecht komt. Ik kon het eerst niet geloven, maar het was dus wel waar."

Lees het verhaal van Jan

Arne Korthout
Beeld: ©NVWA

Wat ik vandaag meemaak, geef ik als tip voor morgen!

Arne Korthout is een van de twitterende inspecteurs van de NVWA. "Ik bericht over wat ik dagelijks zelf meemaak en gebruik twitter vooral als instrument om de naleving te bevorderen. Kijk, je kunt natuurlijk een bericht maken van: 'Dit trof ik aan, dat was fout en de veehouder heeft een boete gekregen'. Maar je kunt ook laten zien wat er gebeurde, hoe het anders kan en hoe je dus zo’n boete voorkomt. Dus wat ik vandaag bij een veehouder meemaak, probeer ik mee te geven als tip voor morgen."

Lees het verhaal van Arne