Wat ik vandaag meemaak, geef ik als tip voor morgen!

Arne Korthout twitterende inspecteur

Ik vind dat je als inspecteur altijd in gesprek moet blijven met je omgeving, wie dat dan ook is. Ons belangrijkste doel is het bevorderen van betere naleving. Communicatie en presentatie zijn daarbij heel belangrijk, net als correct optreden. Dat geldt zeker ook bij diergeneesmiddelen. Kijk, bij dierenwelzijn als daar iets mis is, krijgen veehouders vaak een termijn waarin ze zich kunnen verbeteren. Bij diergeneesmiddelen krijgen veehouders meteen een hoge boete en worden de zaken bestuursrechtelijk afgedaan. De dreiging van een boete staat een gesprek over het bevorderen van naleving dan soms wel in de weg en dat snap ik ook. Want die boetedreiging maakt een open gesprek lastiger. Daarom is goede communicatie zo belangrijk. Want alleen vertellen hoe de wet- en regelgeving in elkaar zit is echt niet genoeg.

Arne Korthout twitterende inspecteur
Beeld: ©NVWA

Naleving bevorderen

Ook daarom ben ik een van de twitterende inspecteurs. Ik bericht over wat ik dagelijks zelf meemaak en gebruik twitter vooral als instrument om de naleving te bevorderen. Kijk, je kunt natuurlijk een bericht maken van: "Dit trof ik aan, dat was fout en de veehouder heeft een boete gekregen". Maar je kunt ook laten zien wat er gebeurde, hoe het anders kan en hoe je dus zo'n boete voorkomt. Dus wat ik vandaag bij een veehouder meemaak, probeer ik mee te geven als tip voor morgen. Ik heb nu zo'n 2.700 volgers. Dat zijn vooral mensen die werkzaam zijn in de agrarische sector, journalisten, bestuurders vanuit de politiek of LTO of andere belangenorganisaties. Maar ook van andere Inspectiediensten, waar ik regelmatig presentaties geef.

Gezond verstand

Toen we met de twitterende inspecteurs begonnen, was er sprake van dat je tweets eerst zou moeten laten lezen, ter goedkeuring. Ik snap dat wel, want de gevolgen van een tweet kunnen groot zijn voor de sector en voor ons als NVWA. Toch heb ik toen gezegd: "Als dat moet, dan begin ik er niet aan". Want natuurlijk moet je zorgen dat berichten niet herleidbaar zijn en je gezond verstand gebruiken. En je moet niet meegaan in gezeur: die fout maak je trouwens maar 1 keer. Verder moet je wel zorgen dat je kennis van zaken hebt. Dus als ik een vraag krijg waar ik zelf het antwoord niet op weet, dan ga ik op zoek naar een collega die dat wel weet.

Voor ons werk én voor onze communicatie is kennis dus heel belangrijk. Daar moeten we binnen de NVWA wel aan blijven werken, ook om te zorgen dat we onze kennis blijven bundelen. We weten met heel veel mensen heel veel, maar we moeten wel zorgen dat die kennis bij elkaar blijft komen. Bovendien komen er ook veel nieuwe mensen binnen en die hebben ook tijd nodig om kennis op te doen. Het is dus heel belangrijk dat we de kennis weten te behouden, bijeen weten te brengen, vergroten én dat we het ook overbrengen aan nieuwe collega's. Daar moeten we op inzetten.