Effect van openbaarmaking bij lunchrooms

Door het publiceren van inspectiegegevens biedt de NVWA consumenten een mogelijkheid om te kiezen. Deze vorm van openbaarmaking geeft inzicht in het werk van de NVWA en stimuleert ondernemers om de regels na te leven.

In 2014 start de NVWA met het openbaar maken van inspectieresultaten van lunchrooms. Iedere lunchroom kan de beoordeling groen, oranje of rood krijgen. Als een ondernemer op de zogeheten Horeca inspectiekaart groen scoort, gaat de keuken veilig om met voedsel en is de hygiëne en ongediertewering in orde. Als een lunchroom oranje krijgt, zijn bij een inspectie 1 of meer tekortkomingen gezien. Voor kleine foutjes in de keuken wordt niet direct het oordeel oranje gegeven. Als de ondernemer binnen afzienbare tijd aantoont dat hij de tekortkoming heeft opgelost, blijft of wordt de kleur van zijn lunchroom groen. Een lunchroom krijgt een rode kleur wanneer er een structureel probleem is met hygiëne, voedselveiligheid of ongedierte. Zo'n bedrijf staat dan onder verscherpt toezicht van de NVWA.

Als bij een lunchroom het voorgaande jaar geen inspectie heeft plaatsgevonden, krijgt het bedrijf de kleur wit. Ondernemers kunnen op de NVWA-site een 'veilig voedsel verklaring' invullen om met een groene beoordeling op de kaart te komen. Vervolgens wordt met een inspectie van de lunchroom beoordeeld of deze verklaring naar waarheid is ingevuld. Binnen enkele weken wordt de lunchroom met een kleur op de inspectiekaart gepubliceerd. Lunchrooms kunnen op deze manier zelf kleur bekennen.

Voorbeeld getoonde gegevens op horecainspectiekaart.

Met de Horeca inspectiekaart app kunnen consumenten op hun iPhone en Android toestel zien welke lunchrooms in de buurt positief scoren op onder andere hygiëne. De inspectiekaart is in nauw overleg met Koninklijk Horeca Nederland tot stand gekomen. Met de app kan de consument eenvoudig nagaan hoe de lunchroom scoort op het gebied van voedselveiligheid voordat hij een broodje koopt. Met diezelfde app kunnen consumenten mogelijk onveilige voedselproducten melden waarna de NVWA zo nodig actie onderneemt.

Op de website van de NVWA worden de inspectieresultaten bij lunchrooms vaak geraadpleegd. Met 60.000 bezoeken is de pagina Horeca Inspectiekaart het meest bezochte onderwerp van 2014. De app is 100.000 keer gedownload.

Ondernemers met groene bedrijven hebben hiermee reclame gemaakt voor hun bedrijf, bijvoorbeeld via Twitter of op de eigen Facebook pagina. Ook wordt door lokale media regelmatig over dit onderwerp gepubliceerd.