Veiligheid van ons voedsel

Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de veiligheid van de voedingsmiddelen die zij produceert en verhandelt. De NVWA bewaakt de veiligheid van het voedsel en ziet erop toe dat het bedrijfsleven deze verantwoordelijkheid neemt. Een onderdeel hiervan is het van de markt laten halen van ondeugdelijke voedselproducten. Dit komt met enige regelmaat voor. Het terugroepen gebeurt vaak al voordat het product aan consumenten is verkocht.

Nederlandse bedrijven moeten onveilige producten bij de NVWA melden. De NVWA meldt zelf ook als een bedrijf over de landsgrenzen opereert. Dat gebeurt via het Europese RASFF systeem, het snelle waarschuwingen systeem voor levensmiddelen en diervoeders. Via dit zelfde systeem ontvangt de NVWA ook meldingen van andere Europese lidstaten als levensmiddelen of diervoerders met een veiligheidsrisico op de Nederlandse markt zijn gebracht.