Illegale import bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen zijn een van de meest gereguleerde producten in de wereld. Alleen toegelaten middelen mogen binnen de EU worden gebruikt. Voordat deze op de markt mogen worden gebracht, zijn ze onderworpen aan een strenge toelatingsmethodiek, waarbij gekeken is naar mogelijk schadelijke effecten van de stoffen voor mens, dier en milieu.

Niet-toegelaten middelen zijn niet getest. Hun samenstelling is onbekend. Ze bevatten soms verboden stoffen en niet zelden mengen fabrikanten allerlei middelen. Daardoor kan er gevaar ontstaan voor mens, dier en milieu. Daarnaast is illegale handel in bestrijdingsmiddelen concurrentievervalsend. Bedrijven die de regels ontduiken, maken minder kosten dan een handelaar die zich wel aan de regels houdt. De economie is gebaat bij eerlijke handel. Om deze redenen pakt de overheid illegale handel aan.

Internationale samenwerking

In 2015 heeft de NVWA geparticipeerd in een door Europol georganiseerde internationale operatie Silver Axe die zeer succesvol was. In totaal is tijdens deze actie door de participerende EU-landen 190 ton illegale bestrijdingsmiddelen uit de markt gehaald.

Tijdens de audit gewasbescherming van het Food and Veterinary Office (FVO) is het Nederlandse systeem van importcontrole van bestrijdingsmiddelen als zeer goed beoordeeld. Als best practice is het inmiddels een voorbeeld voor andere lidstaten.

Inspectie na risicoanalyse

Sinds 2011 zet de NVWA gericht in op controle op de invoer en het op de markt brengen van bestrijdingsmiddelen. De NVWA selecteert zendingen met mogelijke bestrijdingsmiddelen op basis van een risicoanalyse in het douane-aanmeldsysteem. De NVWA inspecteert de zendingen die uit de risicoanalyse naar voren komen in samenwerking met de Douane.

In 2015 zijn na risicoanalyse in totaal 51 zendingen fysiek gecontroleerd. In 14 gevallen was de zending in orde. In 19 gevallen zijn overtredingen geconstateerd en is door de NVWA opgetreden. Omdat enkele onderzoeken veel tijd kosten, lopen 18 onderzoeken door in 2016.

Strafrechtelijk onderzoek

De NVWA-IOD heeft in 2015 2 strafrechtelijke onderzoeken verricht naar handel in niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen. Deze onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Team Intelligence van de NVWA-IOD levert met hun expertise een bijdrage aan de start van strafrechtelijke onderzoeken die de politie op dit onderwerp doet. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om dossiers op andere (nieuwe) manieren af te doen, bijvoorbeeld door het Landelijk Bureau Bibob erbij te betrekken.

De controle bij import op bestrijdingsmiddelen is een belangrijke taak voor de NVWA. We zetten deze werkzaamheden voort en blijven deelnemen aan internationale operaties.

In beslag genomen illegale bestrijdingsmiddelen, verpakt als olijfolie.

Illegaal bestrijdingsmiddel in een fles voor plantaardige olie.