Multi Annual National Control Plan (MANCP)

Het zogenoemde Multi Annual National Control Plan (MANCP)-jaarverslag is een rapport dat Nederland opstelt over de organisatie en uitvoering van de officiële controles op het gebied van:

  • diergezondheid
  • dierenwelzijn
  • voedselveiligheid
  • veiligheid van diervoeder
  • plantgezondheid

EU-verplichting

Met dit rapport voldoet Nederland aan de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen, ex artikel 44 van de Controleverordening (EG) nr. 882/2004. De NVWA stuurt het verslag elk jaar naar het Food and Veterinary Office (FVO) van de Europese Commissie.

Engelse versie

De Engelse vertaling van het MANCP-jaarverslag vindt u op onze Engelstalige site.

Jaarverslagen MANCP