NVWA 2020

NVWA 2020 beschrijft het toekomstbeeld van de NVWA. En is het vervolg op het in 2013 bijgestelde Plan van Aanpak NVWA 2013. Sinds de Tweede Kamer dat plan in 2013 goedkeurde, werken we aan de modernisering en versterking van ons toezicht.

NVWA 2020

‘Een moderne autoriteit die op basis van haar gedegen kennis weet waar de risico’s zitten bij productveiligheid, voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en natuur. En zich richt op het verhogen van de naleving en het verkleinen van de risico’s.’

Andere organisatiestructuur

De NVWA heeft een organisatiestructuur die past bij de ambitie van een autoriteit. De ‘procesgerichte’ inrichting sluit aan op de nieuwe manier van werken waarbij keuren en toezicht is gescheiden.