NVWA 2020

NVWA 2020 beschrijft het toekomstbeeld van de NVWA. En is het vervolg op het in 2013 bijgestelde Plan van Aanpak NVWA 2013. Sinds de Tweede Kamer dat plan in 2013 goedkeurde, werken we aan de modernisering en versterking van ons toezicht.

NVWA 2020

‘Een moderne autoriteit die op basis van haar gedegen kennis weet waar de risico’s zitten bij productveiligheid, voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en natuur. En zich richt op het verhogen van de naleving en het verkleinen van de risico’s.’

Andere organisatiestructuur

De NVWA heeft een organisatiestructuur die past bij de ambitie van een autoriteit. De ‘procesgerichte’ inrichting sluit aan op de nieuwe manier van werken waarbij keuren en toezicht is gescheiden.

Zie ook

  • Rijksoverheid Kamerbrief over 3e voortgangsrapportage NVWA 2020 (15 oktober 2018)
  • Rijksoverheid Kamerbrief over Tweede voortgangsrapportage NVWA 2020 (15 mei 2018)
  • Rijksoverheid Kamerbrief bij de eerste voortgangsrapportage NVWA 2020 (6 oktober 2017)
  • Rijksoverheid Herijking van het Plan van Aanpak NVWA 2013 (29 november 2016)
  • Rijksoverheid Kamerbrief Herijking Plan van Aanpak NVWA 2013 (9 december 2016)
  • Rijksoverheid Kamerbrief over de 6e voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA (15 mei 2017)
  • Rijksoverheid Kamerbrief met reactie op BIT-advies over het programma 'BLIK op NVWA' (19 mei 2017)
  • Rijksoverheid 5e Voortgangsrapportage over het Plan van Aanpak NVWA (5 oktober 2016)
  • Rijksoverheid Kamerbrief met 4e Voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA (27 mei 2016)