Opbouw van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De NVWA bestaat uit 6 directies en heeft ook de National Plant Protection Organisation (NPPO) in huis.

De organisatie staat onder leiding van een inspecteur-generaal. Hij vormt samen met de directeuren de directieraad van de NVWA.

Strategische klankbordgroep

De IG heeft 3 - 4 keer per jaar strategisch overleg met stakeholders uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschapsinstituten. Dit informele netwerk, de Strategische klankbordgroep NVWA, bezint zich op de koers van de NVWA, trends en ontwikkelingen, het borgen van de publieke belangen, én op de rolverdeling daarbij tussen overheid/toezichthouder en bedrijfsleven.