Directie NVWA

De directie van de NVWA bestaat uit de inspecteur-generaal en de directeuren.