Directie Handhaven

Divisie Regie & expertise
Divisie Inspectie
Divisie Laboratoria
Divisie Inlichten- en Opsporingsdienst (IOD)
Divisie Klant, bedrijf en consument
NRC fyto

Kerntaken

  • Handhaving als overkoepelende term van vijf handhavingsmethoden:  dienstverlening, handhavingscommunicatie, horizontaal toezicht, repressief toezicht, opsporing
  • Uitvoering taken/werkzaamheden die worden verricht voor en onder verantwoordelijkheid van derden
  • Toezicht op keuren. Deze taak kent de volgende aspecten:
    - toezicht op het functioneren van het stelsel
    - toezicht op aangewezen keuringsinstanties en instellingen