Divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst

De divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voert strafrechtelijke opsporingsonderzoeken uit.

Dat gebeurt in samenwerking met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (website Openbaar Ministerie). De divisie IOD richt zich op voornamelijk op complexe, ketengerelateerde, georganiseerde en/of internationaal georiënteerde criminaliteit die de integriteit van voedsel aantast, veiligheid van voedsel en consumentenproducten in gevaar brengt of die de gezondheid van dieren en planten schaadt. Bijvoorbeeld grootschalige fraude met vlees, subsidiefraude en de illegale handel in diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen.

Bij de divisie IOD werken tactisch, financieel en digitaal rechercheurs, analisten, juridisch specialisten, forensisch accountants, strategisch adviseurs en experts op het gebied van het inwinnen en opwerken van inlichtingen en informatie. Zij brengen criminaliteit in kaart en sporen strafbare feiten en verdachten op. Omdat misdaad niet mag lonen, onderzoeken ze ook hoeveel geld verdachten hebben verdiend met criminele activiteiten. Die criminele winst kan dan later eventueel weer afgepakt worden.

Meld criminaliteit

Informatie is essentieel voor de divisie IOD. Ook informatie die u misschien hebt over criminele activiteiten. Wanneer u criminaliteit wilt melden, dan kunt u contact opnemen met de NVWA via 0900-03 88.

Ernstige fraude melden

Heeft u informatie over ernstige fraude binnen een van de toezichtsdomeinen van de NVWA? Bijvoorbeeld over de illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen? En wilt u die informatie met ons delen? Neem dan contact op met ons Team Criminele Inlichtingen (TCI) . Dat kan 24 uur per dag. U kunt uw informatie volledig anoniem delen.