Directie Strategie

Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO)
Afdeling Politiek-bestuurlijke zaken
Afdeling Communicatie
Afdeling Beleid, planvorming en instrumentontwikkeling
Divisie Juridische zaken

Kerntaken

  • Bestuursadvisering en –ondersteuning
  • Risicoanalyse, ontwikkelen en innovatie van handhavingsbeleid en –instrumentarium
  • Communicatie
  • Kennisontwikkeling en onderzoek
  • Risicobeoordeling, advisering en risicocommunicatie
  • Juridische advisering, opleggen boetes en handhavingsbesluiten en behandeling van bezwaar en beroepszaken en Wob-verzoeken