Taken NRC-fyto

Advisering en risicobeoordeling

Als referentiecentrum met laboratoriumfunctie ligt de prioriteit van het NRC naast diagnostiek voornamelijk bij advisering en risicobeoordeling ter ondersteuning van:

 • NPPO-NL
 • ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
 • ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • EU
 • European Plant Protection Organization (EPPO)

De medewerkers van het NRC zijn de nationale en internationale experts op het gebied van biologie, epidemiologie, taxonomie en diagnostiek. In hun werk richten ze zich vooral op nieuwe bedreigingen en ontwikkelingen in het vakgebied.

Taken NRC

Nu volgt een overzicht van de primaire taken van het NRC als kenniscentrum.

Diagnostiek van plantenziekten en plagen, vectoren en invasieve planten

 • op monsters genomen bij import/export en nationale monitoringsprogramma's
 • via morfologische, biochemische en moleculair biologische technieken

Het NRC werkt volgens een vastgesteld kwaliteitssysteem dat geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie volgens ISO17025:2017 onder registratienummer L522.

De ISO17025 standaard staat voor de betrouwbaarheid, deskundigheid en onafhankelijkheid van test- en onderzoeksresultaten.

Onderzoek

 • naar nieuwe methoden voor diagnostisch onderzoek inclusief validatie en implementatie
 • naar de biologie en epidemiologie van plantenziekten en plagen

Collectiewerkzaamheden

 • onderhoud van referentiecollecties zoals de Nematoden Collectie Europa
 • oprichting van Q-bank, een identificatie en detectie database van quarantaine organismen

Advisering

NRC adviseert de NPPO-NL, de ministeries van LNV en VWS, de EU en EPPO

 • voor internationale activiteiten
 • bij export-, import- en nationaal beleid
 • en is vertegenwoordigt in internationale werkgroepen zoals EPPO

Risicobeoordeling

NRC beoordeelt risico's ter ondersteuning van de NPPO-NL

 • stelt quickscans op (korte risicoanalyse van een (nieuw) organisme)
 • draagt bij aan Pest Risk Analysis (PRA's; uitgebreidere risicoanalyses)

Aansturing

NRC stuurt de laboratoria van de plantaardige keuringsdiensten aan voor toetsen op quarantaine-organismen.

Opleiding

NRC leidt inspecteurs op van de NVWA en keuringsdiensten en (externe) laboratorium medewerkers.

Diagnostiek en monstername

Inspecteurs van de plantaardige keuringsdiensten (BKD, KCB, NAK, Naktuinbouw) en van de NVWA nemen monsters uit:

 • importmateriaal
 • nationale monitoringsprogramma's ('Fytobewaking') en
 • materiaal bestemd voor export

In veel gevallen vindt de bevestigingstoets van verdachte monsters plaats bij het NRC dat zelf ongeveer 12.000 monsters per jaar behandelt, vaak met meerdere soorten toetsen per monster. Dit zijn, naast de bevestigingsmonsters, vooral de monsters waar expertise voor nodig is en complexe monsters.

Monster langsbrengen in Wageningen vóór 16.00 uur

Als u een monster langs komt brengen bij het NRC in Wageningen, houd er dan rekening dat dit alleen kan op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur.

Wilt u toch na 16.00 uur een monster langsbrengen? Neem hierover dan eerst via de mail contact met ons op .