Arbeidsvoorwaarden en salaris

Voor werknemers van de NVWA gelden de arbeidsvoorwaarden voor rijksmedewerkers. Daarnaast heeft de NVWA allerlei faciliteiten voor medewerkers om zich te ontplooien en privé en werk te combineren.

In het kort

 • vaste aanstelling bij goed functioneren
 • ouderschapsverlof
 • 36-urige werkweek
 • extra verlof vanaf 45 jaar
 • werken in deeltijd mogelijk
 • uitstekende pensioenregeling
 • 8% vakantiegeld
 • collectieve verzekeringen
 • 8,3% eindejaarsuitkering
 • mobiele telefoon en laptop bij mobiele functies

Dienstverband en salaris

Bij de NVWA krijg je in eerste instantie een contract voor een bepaalde tijd. Bij goed functioneren kan dit worden omgezet in een vaste aanstelling. Een fulltime werkweek bij de rijksoverheid is 36 uur, die kun je in 4x9 vervullen.

Het dienstverband is meestal voor tenminste 3 dagen in de week. De rijksoverheid werkt bij het vaststellen van je salaris met een schalensysteem. De zwaarte van je functie bepaalt welke salarisschaal erbij hoort. In totaal zijn er 19 schalen. Je start op een bepaalde trede in een schaal.

Arbeidsvoorwaarden

Naast je salaris kun je rekenen op 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. De arbeidsvoorwaarden hangen sterk samen met je functie.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer:

 • vergoeding ouderschapsverlof
 • studiefaciliteiten
 • een extra verlofregeling vanaf 45 jaar
 • een uitstekende pensioenregeling en
 • collectieve verzekeringen

Ook kun je een aantal eigen keuzes maken in je arbeidsvoorwaardenpakket. De NVWA hecht sterk aan persoonlijke groei en (loopbaan)ontwikkeling. Daarnaast vinden we een goede balans tussen werk en privé belangrijk. Als je functie mobiliteit vraagt hoort daar een mobiele telefoon, laptop en soms een dienstauto bij.

Ambtenarenregelement ARAR

De arbeidsvoorwaarden voor rijksmedewerkers zijn vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenarenregelement (ARAR). In het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA) staan alle bepalingen over salaris, toeslagen en vergoedingen.

De website van P-Direkt biedt een toegankelijk overzicht van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie voor rijkspersoneel.

Diversiteit en banenafspraak

Wij hechten er veel waarde aan ons personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van onze samenleving in al haar kleuren en facetten. Uiteraard staat elke vacature voor iedereen open die belangstelling heeft en zich herkent in het profiel.

De NVWA nodigt nadrukkelijk mensen uit die vallen onder de doelgroep banenafspraak (mensen met een arbeidsbeperking) om te reageren. Geef in je sollicitatie aan dat je tot de doelgroep banenafspraak hoort, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op Werken voor Nederland.