Waarom de NVWA als werkgever?

Als je bij ons werkt, draag je bij aan de gezondheid van dieren en planten en aan dierenwelzijn. Bovendien werk je aan de veiligheid van voedsel en consumentenproducten.

De NVWA is niet zomaar een werkgever. Je verwezenlijkt maatschappelijke doelstellingen bij een organisatie die volop in de schijnwerpers staat. Dat stelt hoge eisen aan onze organisatie en aan jou.

Cultuur gericht op samenwerken

Onze cultuur kenmerkt zich door een prettige en professionele werkomgeving. Resultaatgerichtheid, samenwerking en heldere verantwoordelijkheden staan centraal. Verantwoordelijkheid geven en nemen is het credo. Daarbij sluiten onze kernwaarden betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, professionaliteit en transparantie goed aan.