Reizen en bagage

De NVWA licht consumenten voor over het meenemen van planten of dieren, of producten daarvan, uit het buitenland. We voeren ook inspecties uit op Schiphol en in havens.

Reizigersbagage Verenigd Koninkrijk na Brexit

Als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, gelden er andere afspraken. Deze afspraken hebben mogelijk gevolgen voor u als u bepaalde producten wilt meenemen vanuit het Verenigd Koninkrijk.

In de pagina’s hierboven vindt u algemene informatie over het meenemen van bagage uit derde landen (landen buiten de EU). Deze regels kunnen mogelijk na Brexit ook voor het Verenigd Koninkrijk gelden.

Actueel: Afrikaanse varkenspest

Afrikaanse varkenspest vanuit Oost-Europa

CITES

Op de import van levende dieren, producten van dierlijke oorsprong, levensmiddelen, consumentenproducten en plantaardige producten is naast de geldende nationale en EU-regelgeving ook altijd de CITES-regelgeving van toepassing (CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna).

Dieren en planten of producten daarvan die u meeneemt vanuit het buitenland kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen, dieren of planten. Ze kunnen de bron zijn van allerlei ziekten en plagen.

Help mee problemen te voorkomen. Ons advies is: neem geen risico. Het is beter geen dieren, planten, dierlijke of plantaardige producten mee naar huis te nemen, zelfs niet in kleine hoeveelheden. Toch plannen? Check vooraf wat u wél mag meenemen.