Planten en bloemen

Planten, stekken, bollen, knollen, bloemen,zaden en hout uit het buitenland kunnen ziekten en plagen met zich meebrengen. Deze ziekten en plagen kunnen een bedreiging vormen voor de Nederlandse natuur, maar ook voor de land- en tuinbouw. Bij planten en zaden bestaat bovendien het risico dat de plant zelf een bedreiging vormt voor de Nederlandse natuur door inheemse planten te verdringen.

Neem deze producten dus niet zomaar mee naar Nederland. Er zijn regels voor de invoer.