Planten, stekken, zaden en hout

Om de verspreiding van plantenziekten en plagen te voorkomen, gelden strikte regels voor de invoer van planten, stekken, zaden en hout. Met deze producten mogen geen ziekten of plagen meekomen die een bedreiging zijn voor de natuur of teelt in de Europese Unie.

Bij planten en zaden bestaat zoals hierboven aangegeven bovendien het risico dat de plant zelf een bedreiging vormt voor de Nederlandse natuur door inheemse planten te verdringen. Meer informatie hierover kunt u vinden op pagina Invasieve waterplanten of bij de EPPO.

Fytosanitair certificaat

Bij planten en plantaardige producten hoort in veel gevallen een document waaruit blijkt dat ze gezond zijn (fytosanitair certificaat afgegeven door de autoriteiten in het land van origine).

De producten waarvoor een fytosanitair certificaat nodig is kunt u vinden op pagina Import plantmateriaal.

Voor sommige producten geldt een invoerverbod bij import. De informatie daarover kunt u ook vinden op pagina import plantmateriaal.

Voor fytosanitaire producten afkomstig uit Zwitserland is geen certificaat nodig.