NVWA: Geen schadelijke bacterie in pootaardappelen gevonden

Het Kazachstaanse ministerie van Landbouw meldt dat afgelopen voorjaar pootaardappelen uit Nederland, Duitsland en Frankrijk in beslag zijn genomen. Dit gebeurde vanwege vermeende aanwezigheid van een schadelijke bacterie die de ziekte zebrachips veroorzaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit betwist deze vondst in Nederlands pootgoed.

Zebra chip symptoom in aardappel.
Beeld: ©EPPO
Zebra chip symptoom in aardappel.

De bacterie die zebrachips veroorzaakt Candidatus Liberibacter solanacearum en zijn vector komt niet voor in Nederland. Daarnaast heeft onderzoek door de NVWA aan monsters van dezelfde partijen aardappelen geen enkele aanwijzing opgeleverd voor aanwezigheid van deze bacterie. Het was opvallend dat in het voorjaar in meerdere partijen tegelijk de bacterie aanwezig zou zijn, en tegelijk ook in partijen uit Duitsland.

Afstemming met Kazachstan

Overleg met de Kazachstaanse autoriteiten heeft nog niet tot helderheid of overeenstemming over de aard en bron van de besmetting geleid. Informatie tot heden ontvangen van de Kazachstaanse autoriteiten over het gevolgde toetsprotocol en procedures geeft geen duidelijkheid over de betrouwbaarheid van de toets en de wijze waarop de toets in het laboratorium is uitgevoerd. Alle factoren bij elkaar maken dat de NVWA de conclusie dat het Nederlandse pootgoed besmet was, afwijst.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team woordvoering van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).