NVWA legt maatregelen op vanwege besmetting met Scirtothrips dorsalis

In een kas in Nederland is begin oktober de tripssoort Scirtothrips dorsalis op Podocarpus macrophyllus (grootbladige podocarpus) aangetroffen. Scirtothrips dorsalis is een insect met een quarantainestatus in de EU. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maatregelen opgelegd.

De tripsen werden aangetroffen bij een reguliere keuring van een partij Podocarpus macrophyllus in een kas.

Scirtothrips dorsalis (♀), deze is gemaakt bij de determinatie van een monsters van de huidige vondst.
Beeld: ©NVWA
Scirtothrips dorsalis (female), deze is gemaakt bij de determinatie van een monsters van de huidige vondst.

Scirtothrips dorsalis

Scirtothrips dorsalis is een EU-quarantaine-organisme. Dit betekent dat EU-lidstaten verplicht zijn introductie en verspreiding van het organisme tegen te gaan. Scirtothrips dorsalis is een insect met een zeer brede waardplantenreeks. Het organisme komt van origine vermoedelijk uit Azië en is nu aanwezig in bijna alle werelddelen. In Nederland kan het zich waarschijnlijk alleen in kassen vestigen. Eerdere besmettingen zijn tot nu toe succesvol geëlimineerd uit kassen in Nederland. Scirtothrips dorsalis is niet schadelijk voor mens en dier.

Maatregelen

Bij een vondst van Scirtothrips dorsalis worden op het bedrijf alle planten vastgelegd en wordt een gewasbehandelingsschema van 5 weken of vernietiging van de planten opgelegd. Als er sprake is van gescheiden compartimenten kunnen de maatregelen in bepaalde situaties teruggebracht worden tot een compartiment. Door middel van plakvallen wordt vervolgens gemonitord of de eliminatie succesvol is geweest. In het geval van de gewasbehandeling van de planten betekent dit dat er 7-8 weken geen planten aan- of afgevoerd kunnen worden. Om uit te sluiten dat verspreiding heeft plaatsgevonden, vindt ook inspectie plaats op contactlocaties van het bedrijf. Daarnaast wordt backward en forward tracering uitgevoerd op aan- en afgeleverde planten van de besmette partij(en).

De NVWA roept de sector op om alert te zijn bij handel in waardplanten uit gebieden waar Scirtothrips dorsalis voorkomt. In geval u vermoeden heeft van de aanwezigheid van dit insect bent u verplicht om dit te melden aan de NVWA op basis van EU regelgeving.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).