NVWA en BVA Auctions pakken verkoop verboden artikelen samen aan

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en online veilingplatform BVA Auctions gaan structureel samenwerken om handel in illegale producten tegen te gaan. De organisaties hebben werkafspraken gemaakt met als doel om verboden producten preventief te weren en snel te verwijderen.

BVA Auctions
Beeld: ©TB Auctions

BVA Auctions

BVA Auctions is een online veilingplatform dat zich bezighoudt met het organiseren van veilingen in opdracht van externe verkopers. Deze verkopers worden in staat gesteld om via de BVA-website hun goederen voor verkoop op een veiling aan te bieden. De externe verkopers zijn verantwoordelijk om producten aan te bieden volgens wet- en regelgeving, zodat een veilig product kan worden gegarandeerd. BVA Auctions heeft meer dan 2,4 miljoen geregistreerde gebruikers en ruim 6 miljoen website bezoeken per maand. Maandelijks worden meer dan 162.500 kavels geveild in ruim 600 veilingen.

Digitale marktplaatsen

Eerder heeft de NVWA vergelijkbare afspraken gemaakt met Marktplaats en bol.com. Online verkoop verloopt steeds meer via digitale marktplaatsen, waardoor deze partijen een centrale en invloedrijke positie innemen. Ook de Europese Unie herkent de centrale rol van marktplaatsen en ontwikkelt nieuwe regelgeving waarmee digitale marktplaatsen meer verantwoordelijkheden krijgen. De werkafspraken van de NVWA en BVA Auctions gaan verder dan de (nieuwe) wet- en regelgeving en zijn daarmee een belangrijke stap naar veilige internethandel.

Optimaliseren toezicht

NVWA en BVA Auctions hebben werkafspraken gemaakt om verboden artikelen te verwijderen of preventief te weren van de digitale marktplaats van BVA Auctions. Met deze werkafspraken is de zogenoemde ‘notice-and-take-down-procedure’ ingericht. Dit betekent dat inspecteurs van de NVWA melding maken van verboden artikelen of onterechte claims en dat BVA deze kavels vervolgens verwijdert.

BVA heeft de mogelijkheid om aanbieders die meermaals in de fout gaan definitief van hun platform te weren. Daarnaast spreekt BVA Auctions met deze werkafspraken de intentie uit om preventief ‘fout’ aanbod van haar veilingsite te weren. Op aangeven van de NVWA kan BVA Auctions maatregelen nemen, zodat bijvoorbeeld producten uit gevaarlijke (‘hoog risico’) productcategorieën niet als kavel kunnen worden aangeboden. Ook kan BVA haar gebruikers voorlichten of trefwoordfilters plaatsen.

Oproep aan consumenten

De NVWA roept consumenten op extra alert te zijn bij aankopen via internet. Verkopen via internet is relatief eenvoudig en er zijn veel onprofessionele aanbieders die weinig kennis hebben van wet- en regelgeving en daarmee de veiligheid van hun aanbod niet kunnen garanderen. Bij aankopen bij webshops buiten de Europese Unie is bovendien de kans aanwezig dat deze artikelen niet aan de veiligheidsstandaarden voldoen van de EU.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).