Copyright

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Voor foto's is de CC0 niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om een foto te hergebruiken, tenzij bij een foto is aangegeven dat dit wel is toegestaan.

Hergebruik inhoud

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de NVWA zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Rechten die ongewijzigd blijven

De volgende rechten worden door Creative Commons zero-verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht:

  • Octrooirechten en merkrechten.
  • De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.

Auteursrecht logo en huisstijl

Er gelden auteursrechten op het logo en de huisstijl. De Rijksoverheid heeft het beeldmerk als hoogheidsteken gedeponeerd. Daardoor kan zij actie ondernemen tegen een (vermoedelijke) inbreuk op deze rechten. Het gaat dan om het gebruik en de toepassing van het ontwerp van het logo en de huisstijl. Waaronder ook de lettertypes RijksoverheidSerif en RijksoverheidSans.

Dit verbod geldt niet voor partijen die een opdracht uitvoeren voor de Rijksoverheid en daarvoor gebruik mogen maken van de huisstijl en het logo. Maar in alle andere gevallen is ieder gebruik verboden. In welke vorm of manier dan ook (zoals elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn of opnamen).

Toestemming via de Rijksvoorlichtingsdienst

Voor toestemming om het logo of de huisstijl te gebruiken, kunt u terecht bij de Rijksvoorlichtingsdienst.

Informatie hierover is te vinden via de website van Rijkshuisstijl.