Handleiding systematiek voor het indelen van grensvlakproducten als geneesmiddel, cosmeticum, medisch hulpmiddel, biocide of waar

Producten die bedoeld zijn om met het lichaam in contact te komen om een bepaald “hygiënisch” effect te bewerkstelligen kunnen op het grensvlak liggen tussen een geneesmiddel, cosmetica, medisch hulpmiddel of biocide. Om deze grensvlakproducten in de juiste productcategorie te kunnen indelen, wordt er in deze notitie een beslisboom gepresenteerd als hulpmiddel bij de indeling. Deze beslisboom wordt toegelicht, waarbij onduidelijkheden worden benoemd. Deze beslisboom is ook na de aanmeldingsperiode voor niet toegelaten biociden te gebruiken.