Advies van BuRO over Nefitketels

Het bedrijf Nefit is bezig om defecten in geïnstalleerde TopLine HR cv-ketels te herstellen uit de productieperiode 2006-2009. Dit om risico’s op brand of koolmonoxidevergiftiging te beperken. Doet Nefit dit wel snel en effectief genoeg? BuRO adviseert de NVWA hierover het volgende. Vraag alle informatie op bij Nefit die nodig is om te kunnen beoordelen in hoeverre er nog risico’s voor consumenten bestaan bij de Topline HR cv-ketels. Blijf Nefit onder druk zetten om de bestaande problemen sneller op te lossen. Informeer consumenten over de mogelijke risico’s van cv ketels en het belang van periodiek onderhoud. Evalueer met de keuringsinstantie of de bij deze cv ketels optredende risico’s afdoende worden beheerst door de technische eisen (normen) voor cv ketels en de typekeuring hiervan.

Achtergrond

De NVWA heeft al in 2016 aangedrongen op meer spoed in verband met het risico op brand of koolmonoxidevergiftiging. RTL heeft over deze kwestie door bureau C+B Advies en Expertise een rapport laten opstellen en dit opgestuurd naar de NVWA. De NVWA heeft nu aan BuRO om een advies gevraagd.