Inspectieresultaten zware metalen in sieraden 2023

Sieraden bevatten soms zware metalen zoals lood, cadmium of nikkel. Een te hoge concentratie van lood en cadmium kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat geldt ook voor een te hoge afgifte van nikkel. Daarom staan er grenswaarden in de wet. In 2023 onderzocht de NVWA 53 verschillende soorten sieraden. We controleerden of deze sieraden voldeden aan de wettelijke eisen voor lood, cadmium en nikkel.

In het kort: 5 van de 53 producten voldeden niet aan de eisen

We controleerden sieraden van buiten de Europese Unie (EU) voordat zij officieel werden toegelaten op de Europese markt. Als de sieraden niet aan de eisen voldeden konden wij ze tegenhouden bij de grens.

We keken naar verschillende soorten sieraden, zoals oorbellen, piercings, armbanden, enkelbanden, ringen en kettingen. 48 sieraden voldeden aan de wettelijk gestelde eisen. 5 producten voldeden niet aan een of meer van de eisen. Dit waren oorbellen en piercings uit China en Thailand. Deze sieraden gaven via de huid te veel nikkel af aan het lichaam. In 1 paar oorbellen troffen we een te hoog gehalte aan cadmium aan. We vonden geen lood in de sieraden.

Inspectieresultaten: te hoge waarden in geïmporteerde oorbellen en piercings

Zware metalen vormen een risico voor de gezondheid. Als de huid te veel in contact komt met nikkel kan dit leiden tot een levenslange allergie voor nikkel. En een te hoge blootstelling aan cadmium kan kankerverwekkend zijn. Daarom heeft de EU beschreven hoeveel zware metalen een product mag bevatten. Deze waarden staan in de REACH-verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006).

Ons onderzoek naar zware metalen in sieraden vond plaats in de eerste helft van 2023. Import-inspecteurs bemonsterden de sieraden. Vervolgens analyseerde ons laboratorium in Groningen de monsters. We troffen 6 keer een overschrijding van de waarden aan. Deze kwamen voor in de monsters van 5 producten. 2 keer vielen de waardes in de categorie ‘veiligheidsrisico’ en 4 keer in de categorie 'ernstig veiligheidsrisico'.

Hoe hebben wij gehandhaafd?

De 5 producten met een te hoog gehalte aan cadmium en/of afgifte van nikkel zijn tegengehouden aan de grens. Dit betekent dat het verboden is om producten met hetzelfde artikelnummer uit de geïnspecteerde zeecontainer op de markt te brengen in Europa. Dit verbod konden wij opleggen dankzij Verordening (EU) 2019/1020.

De producten zijn door de importeur teruggestuurd naar de fabriek óf onder ons toezicht vernietigd. Deze oorbellen en piercings zijn dus niet in de winkel terechtgekomen.

Vervolgaanpak

Wij hebben de resultaten van dit onderzoek naar zware metalen in geïmporteerde sieraden naast de resultaten van eerdere, vergelijkbare onderzoeken gehouden. Naar aanleiding hiervan hebben we besloten om in 2024 een vervolgonderzoek te doen naar het gehalte van lood en cadmium en de afgifte van nikkel in geïmporteerde sieraden. Daarbij willen we ons vooral richten op oorbellen en piercings.