Advies van BuRO over tijd-temperatuur-indicatoren op levensmiddelen

BuRO adviseert voorwaarden te stellen aan het gebruik van een tijd-temperatuur-indicator (TTI) voor levensmiddelen om de voedselveiligheid te borgen. Een TTI meet de temperatuur van een individuele verpakking vanaf het moment van verpakken. Hiermee is datummarkering flexibeler aan te geven dan een datum van minimale houdbaarheid THT (ten minste houdbaar tot) of een uiterste consumptiedatum TGT (te gebruiken tot).

BuRO adviseert verder om ook de voorwaarden te stellen die EFSA al heeft opgesteld en te eisen dat de producent het moment in het productieproces vastlegt waarop de TTI wordt aangebracht op de verpakking. Bovendien adviseert BuRO dit in een praktijkproef te onderzoeken volgens de reguliere wettelijke toelatingsprocedure voor TTI’s als actieve en intelligente voedselcontactmaterialen. Een pilot zou aan basale voorwaarden moeten voldoen, zoals aan de veiligheid van TTI als instrument en aan iedere TTI-levensmiddelcombinatie, om de chemische en microbiologische risico’s te beheersen. Vervolgens is er een tijdelijke ontheffing nodig en is het belangrijk om ook het consumentengedrag te onderzoeken.

Aanleiding

Een van de doelen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is om in 2030 een halvering van de voedselverspilling te bereiken ten opzichte van de situatie in 2015. Een van de mogelijkheden die LNV verkent is het gebruik van een tijd-temperatuur indicator (TTI) op levensmiddelen. Een TTI zou betrouwbaarder kunnen zijn dan met een op het etiket vermelde datum die voor een hele partij geldt.

Een Nederlandse supermarktketen heeft een aanvraag ingediend om via een praktijkproef te onderzoeken of TTI’s in Nederland gebruikt kunnen worden voor de bederfelijke levensmiddelen ‘vers kippenvlees’ en ‘verse vis of verse visfilet’. De supermarkt werkt hierbij samen met een universiteit. Voor die praktijkproef is een tijdelijke ontheffing nodig van de minister voor Medische Zorg en Sport (MZS). Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) om een risicobeoordeling gevraagd om de ontheffing te kunnen onderbouwen.

Met bovenstaande heeft BuRO de volgende vragen van VWS beantwoord:

  1. Welke risico’s voor de voedselveiligheid zijn er bij het gebruik van tijd-temperatuur indicatoren (TTI’s) bij levensmiddelen?
  2. Als er een pilot wordt uitgevoerd naar het gebruik van TTI’s bij levensmiddelen, aan welke randvoorwaarden dient zo’n pilot te voldoen om de risico’s te beheersen?