Rapport inspectieresultaten: monitoring van het keukenzoutgehalte in diverse levensmiddelen 2015

In 2015 heeft de NVWA 1072 unieke producten, zowel huismerken als overige merken, onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de grote verschillen in zoutgehaltes van producten binnen dezelfde productsoort die in voorgaande jaren gevonden werden, nog steeds bestaan.