Bijlages bij advies risico's pluimveevleesketen

Bijlagen bij het advies van Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO NVWA) over de risico's van de pluimveevleesketen voor voedselveiligheid en dierenwelzijn.