Beoordeling tetrodotoxines in schelpdieren

Aangezien tetrodotoxines zijn aangetroffen in schelpdieren in de Nederlandse productie-gebieden wil de NVWA weten wat de gevonden waarden betekenen in het kader van risi-co’s voor de volksgezondheid.