Advies van BuRO over risico's gebruik paracetamol in runderen

In de zomer van 2017 ontving de NVWA signalen dat de pijnstiller paracetamol toegediend zou worden aan runderen die mogelijk niet geschikt zouden zijn om getransporteerd te worden, om zo deze ongeschiktheid voor transport te maskeren. Het bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) onderzocht of er door de paracetamol risico's voor de gezondheid kunnen ontstaan voor het dier of de mens.

De kans dat er risico's ontstaan door het eten van vlees van een rund dat paracetamol heeft gekregen, is erg klein. De kans dat met paracetamol besmette melk in de voedselketen terechtkomt, is ook erg klein en het risico voor de consument is verwaarloosbaar. BuRO adviseert wel bij de sector te inventariseren wat de problematiek is rondom de bepaling van geschiktheid van dieren voor transport. BuRO adviseert ook erop te wijzen dat het toedienen van paracetamol bij runderen niet is toegestaan en mogelijk niet tot een vermindering van dierenwelzijnsproblemen tijdens transport leidt.