Bijlage bij advies van BuRO over de microbiologische gevaren van haren op karkassen van slachtdieren

In deze bijlage geeft het Front Office antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat is er bekend met betrekking tot de microbiële vracht, pathogene bacteriën zoals Salmonella en STEC inbegrepen, op de vacht van runderen, geiten en schapen bestemd voor de slacht?
  2. Vormt contact van de vacht van runderen, schapen of geiten met reeds onthuide slachtdierkarkassen een risico voor de voedselveiligheid?
  3. Vormt de aanwezigheid van haren of wol van runderen geiten of schapen, ook van een geringe hoeveelheid, op slachtdierkarkassen een risico voor de voedselveiligheid?