Onderbouwing strategie Unielijstsoorten

Dit document bevat informatie om een strategie voor de aanpak van Unielijstsoorten te formuleren. Het kan behulpzaam zijn bij het stellen van prioriteiten en bij het maken van gezamenlijke afspraken tussen overheden, terreinbeheerders en andere betrokkenen.