Alien species on the Dutch Wadden Sea Islands 2015-2020

Dit rapport geeft een overzicht van welke exoten in de periode 2015-2020 zijn waargenomen op de Nederlandse Waddeneilanden. Het is gemaakt door Bureau Waardenburg (nu Waardenburg Ecology) in opdracht van bureau Risicobeoordeling & onderzoek en is een update van een eerdere inventarisatie over de periode 2005-2014.

Uit de resultaten blijkt dat er 170 nieuwe exoten zijn waargenomen. Planten vormen verreweg de grootste groep. Het rapport bevat risicobeoordelingen van 75 soorten exoten.