Bijlage bij BuRO advies over dioxines in bruinvlees wolhandkrab - beoordeling door RIVM-RIKILT Front Office

RIVM-RIKILT Front-Office heeft in opdracht van het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) van de NVWA onderzoek gedaan naar wat het maximale gehalte dioxine mag zijn in bruin vlees van de Chinese wolhandkrab, voordat mogelijk effecten op de gezondheid optreden bij zowel volwassenen als kinderen die de Chinese wolhandkrab consumeren.