Bio-aangroei als een transportvector voor uitheemse soorten in Zuidwest Delta, Noordzeekust en Waddenzee

Dit rapport bevat een analyse van aangroei van uitheemse zoutwatersoorten (waaronder exoten) op onder meer scheepshuiden van plezierjachten en zeilboten. De analyse laat verschillen zien in de aangroei op de verschillende type boten (motorboot vs. zeilboot; ook gekoppeld aan de lengte van de boot). Ook laat het rapport zien welke jachthavens een hoog risico vormen voor introductie en verspreiding van (nieuwe) exoten. Met de resultaten uit dit rapport kunnen eigenaren van boten gericht worden aangesproken. De resultaten zullen ook in internationale overlegorganen worden gebruikt, zoals Environmental Impact Human Activitities (EIHA) committee van OSPAR en International Maritime Organisation (IMO)Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.