Indische mangoeste

In deze factsheet vindt u informatie over de Indische mangoeste (Herpestes javanicus). Zoals over de verspreiding en het effect van die verspreiding in de EU en in Nederland. Ook de introductieroute(s) van de soort in de EU en in Nederland worden beschreven.

Verder de kans op introductie, vestiging en verspreiding in ons land. In de factsheet zijn links opgenomen naar de EU-verordening, de risicobeoordeling voor de EU en links naar andere relevante informatiebronnen.