Indische mangoeste

In deze factsheet vindt u informatie over de Indische mangoeste (Herpestes javanicus), zoals over de verspreiding en het effect van die verspreiding in de EU en in Nederland. Ook de introductieroute(s) van de soort in de EU en in Nederland worden beschreven. 

Indische Mangoeste
Beeld: ©Wikimedia Commons - Chung Bill Bill

Verder vindt u in de factsheet de kans op introductie, vestiging en verspreiding van het dier in ons land. In de factsheet zijn links opgenomen naar de EU-verordening, de risicobeoordeling voor de EU en links naar andere relevante informatiebronnen.