Nijlgans

In deze factsheet vindt u informatie over de Nijlgans (Alopochen aegyptiacus), zoals over de verspreiding en het effect van die verspreiding in de EU en in Nederland. Ook de introductieroute(s) van de soort in de EU en in Nederland worden beschreven.

Nijlgans
Beeld: ©Saxifraga - Ab H. Baas

Verder vindt u in de factsheet de datum waarop de 1e waarneming in Nederland is gedaan en de kans op (verdere) introductie, vestiging en verspreiding in ons land. Per soort wordt daar waar mogelijk een handelingsperspectief gegeven. In de factsheet zijn links opgenomen naar de EU-verordening, de risicobeoordeling voor de EU en, wanneer aanwezig, de risicobeoordeling voor Nederland, en links naar andere relevante informatiebronnen.