Risicoanalyse Gifsumak

Dit rapport bevat een risicoanalyse van de uitheemse Gifsumak (Toxicodendron radicans) in Nederland 2015. De waarschijnlijkheid van binnenkomst in Nederland is beoordeeld als laag, omdat T. radicans weliswaar vrij verhandeld mag worden, maar nauwelijks bij kwekerijen of internethandelaren verkrijgbaar is. De waarschijnlijkheid van permanente vestiging in Nederland is bij de huidige klimatologische omstandigheden beoordeeld als ‘hoog’. De waarschijnlijkheid van verspreiding in Nederland is als ‘laag’ beoordeeld.