A risk assessment of Mandarin Duck (Aix galericulata) in the Netherlands

De Mandarijneend (Aix gericulata) is een exoot die zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied in Oost-Azië heeft. Vanwege de kleurige verentooi is het de meest populaire soort in watervogelcollecties in ons Nederland. Vogels, die ontsnapt dan wel vrijgelaten zijn uit gevangenschap, hebben zich inmiddels succesvol in het wild in Nederland gevestigd. Dit was voor BuRO aanleiding voor een onderzoek naar de risico's voor de biodiversiteit . Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat het  risico laag is.