Risicoanalyse Amerikaanse ribkwal

De aanwezigheid van de Amerikaanse ribkwal (Mnemiopsis leidyi) in Nederlandse wateren is voor het eerst met zekerheid vastgesteld in 2006, maar de soort komt hier mogelijk al langer voor. Waarschijnlijk is de Amerikaanse ribkwal naar Nederland gekomen via ballastwater van schepen. Het is echter zeer aannemelijk dat deze soort ons land inmiddels ook op eigen kracht bereikt vanuit andere verspreidingsgebieden. De Amerikaanse ribkwal komt in vrij veel wateren voor, zoals de Grevelingen en de Oosterschelde. In het document heeft de auteur een risico-inschatting gemaakt van de Amerikaanse ribkwal in Nederland. Lees verder...