Risicoanalyserapport Canadese bever

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gevraagd om een risicobeoordeling van de Canadese bever (Castor canadensis). Deze exoot is, voor zover bekend, nog niet aanwezig in de Nederlandse groene ruimte. De Canadese bever geeft vergelijkbare effecten als de inheemse bever (C. fiber). Beide soorten bouwen bijvoorbeeld dammen, wat (soms gewenste en soms ongewenste) gevolgen heeft voor de hydrologie van een gebied. Wel wordt in de literatuur aangegeven dat de Canadese bever actiever is met het bouwen van dammen. Hybridisatie (kruising) tussen de Canadese en inheemse bever vindt niet plaats.