Risicobeoordeling van voedselbosbouw als introductieroute voor invasieve plantensoorten

Het aantal voedselbossen in Nederland neemt toe. In voedselbossen worden veel uitheemse soorten aangeplant. Omdat niet bekend was of deze soorten mogelijk negatieve effecten op de natuur hebben, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de Radboud Universiteit gevraagd om een risicobeoordeling uit te voeren. Uit de resultaten blijkt dat een aantal soorten verwilderen en vanwege hun invasiviteit problemen veroorzaken in natuurgebieden. Deze soorten zijn overigens niet specifiek voor voedselbossen, maar worden ook elders aangeplant.