Risicoanalyse zwarte zwaan

De zwarte zwaan (Cygnus atratus) is een exoot die zijn oorsprongsgebied in Australië heeft. Deze soort is voor het eerst in 1978 in Nederland tot broeden gekomen  en komt op dit moment verspreid over NL in kleine aantallen voor. Het is onbekend welke impact deze soort kan hebben in Nederland. Dit is waarom we de zwarte zwaan aan een risicoanalyse hebben onderworpen. Resultaat kort samengevat: de eerste voortplanting van de Zwarte zwaan in Nederland dateert van 1978. Met name in de jaren ’90 is de populatie aanzienlijk gegroeid, waarna de aantallen zich min of meer hebben gestabiliseerd. Hoewel de soort in het gehele land wordt waargenomen, zijn de hoogste aantallen te vinden in het zuidwesten van het land en langs de grote rivieren. Zwarte zwanen bezitten een hoog dispersievermogen en zijn in staat waardevolle habitats te koloniseren. Hoewel de populatie verder kan groeien, is het niet waarschijnlijk dat de Zwarte zwaan zeer hoge dichtheden bereikt in Nederland. De ecologische effecten worden als laag ingeschat.Zwarte zwanen bezitten een hoog dispersievermogen en zijn in staat waardevolle habitats te koloniseren. Hoewel de populatie verder kan groeien, is het niet waarschijnlijk dat de Zwarte zwaan zeer hoge dichtheden bereikt in Nederland. De ecologische effecten worden als laag ingeschat....