Advies van BuRO over de risico’s van de voedergewassen- en diervoederketen

Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) adviseert de Inspecteur-generaal van de NVWA over de gevaren en risico’s voor de plantgezondheid, diergezondheid en voedselveiligheid in verschillende schakels van de diervoederketen. BuRO beveelt onder andere aan om het huidige monitoringsyteem risicogerichter in te richten en om de nultolerantie voor bepaalde nematoden in stand te houden. Bovendien adviseert BuRO om nieuwe en weinig onderzochte productstromen uit andere landen en uit andere bronnen beter in kaart te brengen op het gebied van chemische en microbiologische gevaren.