Nederland diverse producten basisnormen

In dit document staan de Nederlandse basisnormen voor de fytosanitaire eisen die gelden voor export naar derde landen. Het te certificeren product moet altijd aan deze eisen voldoen.