Register verplichte monstername bij export

Overzicht van derde landen, gewassen en organismen waarvoor een bepaalde monstername en bijbehorend onderzoek verplicht is voorafgaande een exportinspectie en certificering.