Zestalige woordenlijst invullen fytosanitair certificaat

Dit document bevat een woordenlijst in de talen Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Duits en Portugees ter onderteuning bij het invullen van het fytosanitair certificaat.